กด และ รอ popup เด้งขึ้นมา
หลังจากนั้นเลื่อนไป
เลือก 'Add to Home Screen'
หรือ
'เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม'

กด และ รอ popup เด้งขึ้นมา
หลังจากนั้นเลื่อนไป
เลือก 'Add to Home Screen'
หรือ
'เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม'